PrivacyverklaringPrivacyverklaring

Challenge the Cyber respecteert jouw privacy. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn. Challenge the Cyber verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Challenge the Cyber uit van de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit. Bij subsidiariteit stelt Challenge the Cyber zich de vraag of de doelen waarvoor zij gegevens verwerkt ook op een andere wijze kunnen worden behaald, met minder persoonsgegevens, of met persoonsgegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkene(n). Een verwerking van persoonsgegevens moet daarnaast proportioneel zijn aan het beoogde doel. Challenge the Cyber verzamelt niet meer gegevens dan zij nodig heeft voor het beoogde doel.

Rechten van betrokkenen

Door de komst van de AVG gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. Challenge the Cyber gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van betrokken en (voormalig) deelnemers om. Betrokkenen hebben het recht om de gegevens die Challenge the Cyber van hen heeft in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.

Wat doen wij met je gegevens voor de Challenge the Cyber nieuwsbrief?

Wij gebruiken jouw gegevens voor niets anders dan het toesturen van de Challenge the Cyber nieuwsbrief. Wij delen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming met derden. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de Challenge the Cyber nieuwsbrief. Jouw gegevens worden dan direct uit ons systeem verwijderd.

Cookiebeleid

Challenge the Cyber plaatst geen cookies.